Over Port Infra

Port Infra is een samenwerking tussen de Vlaamse en Nederlandse zeehavens op het gebied van Asset Life Cycle Management van haveninfrastructuur.  In deze samenwerking is het doel, het delen van kennis, het samen ontwikkelen van ontwerpstandaarden, voorschriften en onderhoudsconcepten en het doorvoeren van innovatie binnen alle fases van de Asset Life Cycle. Hierbij gaat het om allerlei soorten infrastructuur binnen het havengebied, van openbaar groen tot de zwaarste kademuur. In dit alles hebben veiligheid en duurzaamheid een prominente plaats.

Twee keer per jaar is er een plenaire vergadering en over het jaar heen zijn er veel onderlinge contacten.

Via deze site vindt u relevante informatie en (bijbehorende) contactpersonen van de verschillende havens op het gebied van Asset Life Cycle Management. Mocht u geïnteresseerd of heeft u vragen, schroom dan niet om uw vraag te stellen zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Piet Louwen Voorzitter Port Infra