Over Beheer Haven Infrastructuur

Beheer Haven Infrastructuur (BHI) is een samenwerking tussen de grotere Vlaamse en Nederlandse zeehavens op het gebied van Asset Management. In deze samenwerking is doel, het delen van kennis, het samen ontwikkelen van onderhoudsconcepten en het doorvoeren van innovatie binnen alle processen van Asset Management. Twee keer per jaar is er een plenaire vergadering en over het jaar heen zijn er vele contacten onderling.

Het aandachtsgebied ligt op alle soorten infrastructuur binnen het havengebied, van openbaar groen tot de zwaarste kademuur. Op deze site staan algemene zaken waar u als lezer geïnteresseerd door kan raken of een makkelijke ingang kan vinden bij de desbetreffende haven op het gebied van asset management. Mocht u geïnteresseerd zijn en u hebt vragen schroom dan niet u vraag te stellen zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Piet Louwen Voorzitter BHI